Instalacja hybrydowa PV - Kraftwele

Przejdź do treści
ENERGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Nasze agregaty współpracują z nowoczesnymi magazynami energii, udostępniając jako użytkownikowi końcowemu wysokiej klasy system zarządzania SOKE zapewniając: prostotę obsługi, niezawodność, wydajność.

Współpracujemy z profesjonalistami oferującymi montaż i obsługę instalacji hybrydowych bezpośrednio u Ciebie.

Zamawiając wraz z agregatem KRAFTWELE otrzymasz kompleksowe rozwiązanie OFF-GRID lub IN-GRID obejmujące również dokumentację oraz długoterminowe wsparcie (5 lat gwarancji na inwertery i 10 lat na baterie).

POSTAW NA KRAFTWELE POLSKA – wybierz innowacyjność w energetyce rezerwowej.
INSTALACJA ON-GRID (SIECIOWA)
INSTALACJA ON-GRID
On-grid to dominujący na rynku model instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytwarzana przez panele słoneczne trafia do falownika (inwertera). Urządzenie zamienia prąd stały na prąd zmienny i kieruje najpierw do bieżącej konsumpcji.  
 
Gdy instalacja produkuje więcej energii, niż wynosi aktualne zapotrzebowanie, falownik automatycznie przesyła nadwyżki do sieci energetycznej. Jeżeli rozliczasz się w systemie opustów (net-metering), wymiana z siecią jest bezgotówkowa. Natomiast w systemie net-billing sprzedajesz nadwyżki.  
 
W okresach, w których produkcja własna nie pokrywa zapotrzebowania, braki są uzupełniane energią z sieci. W modelu net-billing kupujesz prąd po cenach określonych przez Twojego sprzedawcę prądu. Natomiast w systemie opustów odbierasz 80% (instalacje do 10 kWp) lub 70% (instalacje pow. 10 kWp) energii odprowadzonej wcześniej do sieci.

 
Jak działa fotowoltaika on-grid?

 
Instalacja fotowoltaiczna on-grid przekazuje wszystkie nadwyżki produkcji własnej do publicznej sieci energetycznej. Zasady tego przekazania zależą od tego, z jakiego sposobu rozliczeń korzystasz jako prosument. W systemie opustów (net-metering, który obowiązywał do kwietnia 2022 roku) sieć pełni funkcję magazynu, który w zamian za usługę potrąca część przyjętej energii (20% lub 30% w zależności od mocy instalacji). Resztę możesz odebrać w każdym momencie, gdy zapotrzebowanie na prąd przekracza wartość produkcji własnej.  
 
Inaczej wygląda sytuacja w systemie net-billing, w którym nadwyżki sprzedajesz, a niedobory uzupełniasz energią kupowaną z sieci. Za odprowadzone nadwyżki  zasilasz depozyt prosumencki, który służy do płacenia za energię pobieraną z sieci. Jeżeli przez 12 miesięcy (od dnia sprzedaży) nie wykorzystasz całego depozytu na zakupy energii, to sprzedawca (z którym masz podpisaną umowę na dostawy prądu) zwróci część środków. Maksymalnie może to być 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.
INSTALACJA OFF-GRID (WYSPOWA)
INSTALACJA OFF-GRID
Fotowoltaika wyspowa jest autonomiczna, nie ma połączenia z siecią elektroenergetyczną. Na poziomie technicznym fotowoltaikę off-grid odróżnia od on-grid obecność magazynu energii. Służy on do gromadzenia nadwyżek, które zostaną wykorzystane w okresach niedoborów.

 
Jak działa instalacja off-grid?

 
Panele fotowoltaiczne off-grid działają całkowicie niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Oznacza to, że nie musisz podpisywać umowy z żadnym dostawcą. Instalacja off-grid (określana również jako fotowoltaika wyspowa) jest zorientowana na bieżące zużycie energii elektrycznej i lokowanie nadwyżek w magazynie energii. Dzięki zestawowi akumulatorów gromadzisz niewykorzystaną energię, aby użyć jej do wyrównania niedoborów, gdy produkcja gwałtownie spadnie, np. w nocy, w pochmurny dzień, w miesiącach zimowych.
INSTALACJA HYBRYDOWA PV
INSTALACJA HYBRYDOWA
Główną bolączką w eksploatacji fotowoltaiki on-grid jest to, że w przypadku awarii sieci energetycznej ustaje też praca paneli słonecznych. Z kolei trudnym do rozwiązania problemem instalacji off-grid jest zapewnienie pełnego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Teoretycznie możesz zainstalować odpowiednio pojemny magazyn energii, lecz jest to rozwiązanie kosztowne i nie zawsze efektywne. Dlatego systemy wyspowe doskonale sprawdzają się w domkach letniskowych i kamperach, natomiast nie zapewniają bezpieczeństwa energetycznego w domach jednorodzinnych.
 
Rozwiązaniem powyższych problemów są systemy hybrydowe – fotowoltaika wyspowa i sieciowa w jednym. To rozwiązanie wymaga odpowiednich części składowych, które zapewniają zarówno współpracę z siecią energetyczną, jak i z magazynami energii.  
 
Fotowoltaika (instalacja hybrydowa) w większej części składa się z tych samych elementów, które tworzą instalacje sieciowe i wyspowe. Z instalacją off-grid łączy ją obecność akumulatorów. Natomiast specyficzną cechą fotowoltaiki hybrydowej, która odróżnia ją od modeli off-grid i on-grid, jest typ falownika.

 
Falownik hybrydowy – co to jest?
 

W instalacjach fotowoltaicznych on-grid należy zamontować falownik, który jest przystosowany do przekazywania energii elektrycznej do sieci. Z kolei inwertery do fotowoltaiki wyspowej nie współpracują z siecią, lecz tylko przetwarzają prąd stały na prąd zmienny do zasilania domowych instalacji i urządzeń. Jednocześnie można przy ich użyciu gromadzić nadwyżki energii w akumulatorach (magazynach energii).
 
Połączeniem instalacji i funkcji falowników on-grid i off-grid są falowniki hybrydowe – fotowoltaika wyspowo-hybrydowa. Pracują one jednocześnie jak standardowe inwertery sieciowe, ale mają również funkcjonalności inwerterów wyspowych (przesyłają energię z instalacji fotowoltaicznej do magazynu energii).

 
Jakie zalety ma fotowoltaika hybrydowa?
 

Fotowoltaika hybrydowa poszerza zakres autonomii, a jednocześnie daje najlepszą gwarancję pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstw domowych. Oto trzy główne zalety, które ma instalacja hybrydowa PV:  
 
  • wzrost poziomu autokonsumpcji – dzięki magazynowi energii możesz do minimum ograniczyć wymianę z siecią, co oznacza zwiększenie autokonsumpcji i zmniejszenie ilości energii pobieranej z sieci;
  • zabezpieczenie na wypadek awarii sieci elektroenergetycznej – gdy dochodzi do przerwy dostaw prądu z sieci, instalacja fotowoltaiczna nie przestaje działać, a magazyn energii zapewnia dostawy prądu na czas awarii (skuteczność magazynu jest zależna od właściwego doboru pojemności do zapotrzebowania);
   
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – model hybrydowy nie tylko zwiększa niezależność energetyczną, lecz jednocześnie, dzięki dostawom z sieci, pozwala pokryć nawet gwałtowne, niemożliwe do przewidzenia wzrosty zapotrzebowania.
 

Czy możliwa jest zmiana instalacji on-grid na wyspową lub hybrydową?

 
Instalację fotowoltaiczną typu on-grid w każdej chwili możesz przekształcić w system off-grid lub w model hybrydowy. Przebudowa w przypadku modelu sieciowego polega na dodaniu magazynu energii i falownika wyspowego (lub zastąpieniu posiadanego falownika sieciowego hybrydowym). Bardziej skomplikowaną operacją jest przebudowa fotowoltaiki wyspowej na hybrydową. Wiąże się z wymianą falownika i wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej, co wymaga podpisania odpowiedniej umowy na dostawy prądu.
Proces produkcji prądu, niezależnie od typu instalacji (off-grid czy on-grid), jest taki sam. Aby energię słoneczną zamienić w energię elektryczną, potrzebne są panele, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne. Na pierwszym etapie powstaje prąd stały, który następnie przekształcany jest na prąd zmienny, bo takiego do pracy potrzebują urządzenia elektryczne używane przez nas na co dzień.  

Falownik w instalacji fotowoltaicznej – typy

Konwersja prądu stałego na zmienny to zadanie dla falowników, inaczej nazywanych inwerterami lub przemiennikami częstotliwości. Zarządzanie wyprodukowaną energią, jej konwersja i przesył to procesy, w których pojawiają się różnice pomiędzy instalacjami fotowoltaicznymi on-grid i off-grid. W każdej z nich występuje falownik innego typu:
  • falownik sieciowy (instalacja on-grid) – umożliwia przesyłanie prądu produkowanego w ogniwach solarnych do publicznej sieci energetycznej;
  • falownik wyspowy (instalacja off-grid) – nie jest zsynchronizowany z siecią, prąd z paneli przesyła do magazynów energii (jednego lub zestawu akumulatorów, na przykład LiFePO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowych).

Osobną kategorię stanowią falowniki hybrydowe – ten typ łączy funkcje inwertera on-grid i off-grid: współpracuje zarówno z publiczną siecią energetyczną i przekazuje nadwyżki do magazynu energii.
Warto też zaznaczyć, że w każdej klasie falowników dostępne są urządzenia 1-fazowe i 3-fazowe (siłowe). Pierwsze są stosowane w mniejszych instalacjach, a drugie w większych (zazwyczaj powyżej 3 kW).
ZALETY I WADY
Instalacja fotowoltaiczna on-grid jest wygodna. Nie musisz martwić się o to, co zrobić z nadwyżkami produkcji. Możesz uniknąć wysokich kosztów zakupu magazynów energii. Jednak w przypadku awarii w sieci publicznej, przestają pracować również Twoje ogniwa fotowoltaiczne. Korzystanie z paneli pozwala obniżyć rachunki za prąd, lecz nie zmniejsza zależności od zewnętrznych systemów energetycznych.

 
Fotowoltaika wyspowa (off-grid) daje niezależność od dostaw z sieci. Nie musisz obawiać się, że prąd przestanie płynąć na skutek awarii w sieci przesyłowej czy w elektrowni. Twój budżet nie jest narażony na podwyżki cen. Takie są korzyści, jednak istnieje też duży i ciągle niedostatecznie rozwiązany problem magazynowania nadwyżek energii. Podstawowe pytanie brzmi: czy fotowoltaika wyspowa zapewnia realną niezależność od dostaw z sieci? Teoretycznie tak, jednak w praktyce jest trudne.  
 

Po pierwsze należy optymalnie dostosować moc instalacji do realnego zapotrzebowania na prąd w Twoim gospodarstwie domowym. Następnym krokiem jest zakup odpowiednio pojemnego magazynu energii. I tu pojawia się poważny problem: koszty mogą okazać się niewspółmierne do zysków. Trudno jest zabezpieczyć pełne pokrycie zapotrzebowania na prąd w dłuższych okresach złej pogody i zimą, gdy dni są krótkie i mało słoneczne.
 

Z opisanych powodów instalacja off-grid nie jest polecana jako jedyne źródło energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego. Natomiast doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci energetycznej jest bardzo kosztowne (duża odległość) lub wręcz niemożliwe, np. w domkach letniskowych położonych w wysokich górach. Panele fotowoltaiczne off-grid są też powszechnie wykorzystywane przez pasjonatów caravaningu (w kamperach i przyczepach kempingowych) i żeglarstwa (na jachtach morskich).  
 

Przeprowadzona analiza różnych systemów fotowoltaicznych pozwala stwierdzić, że instalacje on-grid są najbardziej komfortowe w codziennej eksploatacji, natomiast fotowoltaika wyspowa daje niezależność od zewnętrznych dostaw i umożliwia korzystanie z energii elektrycznej nawet tam, gdzie nie możemy podłączyć się do sieci. Warto zaznaczyć, że przy obecnie stosowanych technologiach (oraz ich dostępności) złotym środkiem jest system hybrydowy, czyli połączenie współpracy z zewnętrznym dostawcą i tworzenie własnych magazynów energii.
HOENERGY
Kraftwele Polska - machonyTM
Technology closer
Copyright © 2007 - 2024 - Kraftwele Polska - All rights reserved.
Wróć do spisu treści