Polityka pywatnosci - Kraftwele

Przejdź do treści
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku)

 
 
KRAFTWELE POLSKA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony kraftwele.pl i kraftwele.eu oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU STRONY KRAFTWELE.PL ORAZ KRAFTWELE.EU
 
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu tvp.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług uzyskiwanych poprzez formularz kontaktowy (informowanie o produktach) oraz poprzez formularz zgłoszenia na serwis (zgłaszanie naprawy urządzania). Dodatkowo formularze wymienione powyżej mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez KRAFTWELE POLSKA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych jest:
KRAFTWELE POLSKA
 
Jarosław Majerczyk
 
ul. Jasna 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie
 
NIP: 887-168-71-97
 
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez KRAFTWELE POLSKA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników wymienionych w niniejszym regulaminie stron, w szczególności w ramach wykonywania usług formularz kontaktowy (informowanie o produktach) oraz poprzez formularz zgłoszenia na serwis (zgłaszanie naprawy urządzenia), oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.
 
 
PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA
 
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych KRAFTWELE POLSKA w ramach usługi Twój Profil (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „Ustawienia”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga zaznaczenia opcji „Wyrejestruj się” w Profilu użytkownika. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług ze stron kraftwele.pl i kraftwele.eu może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@kraftwele.pl
 
 
Ochrona przetwarzanych danych osobowych
 
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek stron kraftwele.pl i kraftwele.eu dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
Udostępnianie danych osobowych
 
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników stron kraftwele.pl i kraftwele.eu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter stricte związany z wykonywaniem usług opisanych powyżej, na które użytkownik wyraził zgodę. Ze względów bezpieczeństwa baz danych oraz technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, jednakże taki podmiot nie będzie miał prawa przetwarzać dalej danych bez bezpośredniej zgody użytkownika i będzie miał wgląd do bazy i przepadku jej naprawy, konwersji lub archiwizacji. Dodatkowo Administrator udostępnia niezbędne do wykonania czynności związanych w transportem towarów zakupionych oraz w celu odbioru przesyłek zamówionych w ramach usługi serwisu, dane takie jak: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania i nr telefony firmom kurierskim QLINK, GEIS, UPS, FEDEX, SHENKER, GEFCO, RABEN.
 
 
Przetwarzanie innych danych użytkowników stron kraftwele.pl i kraftwele.eu
 
Na stronach kraftwele.pl i kraftwele.eu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych oraz identyfikacji adresu IP komputera użytkownika końcowego.
 
 
Ochrona transmisji
 
Dane użytkownika podane w formularzach kontaktowych oraz te o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 
 
Pliki Cookies
 
Strony kraftwele.pl i kraftwele.eu nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych kraftwele.pl i kraftwele.eu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zamieszczane przez kraftwele.pl i kraftwele.eu zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator kraftwele.pl i kraftwele.eu. KRAFTWELE POLSKA nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów innych niż kraftwele.pl i kraftwele.eu.
 
Korzystamy z plików cookies w celach:
 
-        dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 
-        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
-        utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
-        zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 
-        dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 
W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 
-        sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 
-        stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:
 
-        niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 
-        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 
-        wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
 
-        funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 
-        statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 
-        reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 
UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Kraftwele Polska - machonyTM
Technology closer
Copyright © 2007 - 2024 - Kraftwele Polska - All rights reserved.
Wróć do spisu treści